Oddziały
Sale

011B edukacja wczesnoszkolna

012B edukacja wczesnoszkolna

014B szatnia

015B edukacja wczes.

016B świetlica

006B wyrównawcze

105B matematyka

107B biblioteka

czB czytelnia

109B matematyka

110B edukacja wczesnoszkolna

111B j. angielski

206B informatyka

207B sala inf SP

208B j. polski

210B matematyka

211B j. niemiecki

212B j.angielski

213B j. angielski

214B j.polski

215B j.polski

306B plastyka, artystyczne

308B przyroda

309B historia

310B j.niemiecki

311B religia

312B muzyka/fizyka

313B matematyka

401B technika

s1B sala gimnastyczna

s2B sala gimnastyczna

b1B basen szkolny

b2B basen szkolny

aulB kor-taniec

wys1 h1KORNER

wys2 h2KORNER

wys3 h3KORNER

AulA aula

006A świetlica

012A gab. jęz. angielskiego

013A sala multimedialna

014A gab. matematyczny

015A j. polski

016A biologia

102A gab. matematyczny

103A gab. jęz. polskiego

104A gab. jęz. niemieckiego

105A gab. jęz. polskiego

106A gab. matematyczny

107A gab. historyczny

108A gab. historyczny

109A gab. jęz. niemieckiego

110A gab. jęz. polskiego

111A gab. chemiczny

112A gab. jęz. niemieckiego

201A gab. jęz. angielskiego

202A gab. jęz. angielskiego

203A prac.informatyczna

207A gab. jęz. polskiego

208A gab. geograficzny

212A gab. jęz. franc. i hiszp.

214A gab. jęz. polskiego

215A gab. jęz. angielskiego

301A gab. jęz. angielskiego

302A gab. geograficzny

304A gab. fizyczny

305A gab. matematyczny

306A gab.biologiczny

307A gab. biologiczny

311A gab. jęz. obcych

s1A

s2A

s3A

h1A

h2A

h3A

h4A

bWs4 boisko Wyspiańskiego

bWs1 boisko wyspiańskiego

orl1 ORLIK

hak1 hala Urszuli akrobatyka

hak2 hala Urszuli akrobatyka

hak3 hala Urszui akrobatyka

hak4 hala Urszuli akrobatyka

hak5 hala Urszuli akrobatyka

bWs3 boisko wyspiańskiego

b1K basen Korner

b2K basen Korner

b3K basen Korner

hGw hala Gwardii

sK1 sala Wyspiańskiego

orl2 Orlik

bWs2 boisko wyspiańskiego

bWs5 boisko wyspiańskiego

orl3 Orlik

CRS1 CRS

CRS2 CRS

CRS3 CRS

b3b basen szkolny

b4K basen Korner

s3b sala gimnastyczna

sAm1 sala Amelii

sAm2 sala Amelii

hak6 hala akrobatyczna

sft1 sala fitness

sft2 sala fitness

hak7 hala akrobatyczna

CM1 hala Cyryla i Metodego

CM2 hala Cyryla i Metodego

hak8 hala akrobatyczna

sK2 sala Wyspiańskiego

h5A

int Internat - światlica

b5K basen Korner

b6K basen Korner

strz strzelnica

WOSR DrzonkówvWOSiR

Sza1 Hala Szafrana

Sza2 Hala Szafrana

Sza3 Hala Szafrana

bal1 Balon MOSiR

bal2 Balon MOSiR

bal3 Balon MOSiR

bal4 Balon MOSiR

bal5 Balon MOSiR

bal6 Balon MOSiR

bal7 Balon MOSiR

bal8 Balon MOSiR

bal9 Balon MOSiR

SU1 Sulechowska

SU2 Sulechowska

SU3 Sulechowska

SU4 Sulechowska

SU5 Sulechowska

SU6 Sulechowska

SU7 Sulechowska

SU8 Sulechowska

SU9 Sulechowska

h6A Hala Wazów

CM3 hala Cyryla i Metodego

bWs6 boisko Wyspiańskiego

9SU Sulechowska

1SU Sulechowska

2SU Sulechowska

3SU Sulechowska

4SU Sulechowska

Akdo sala aikido

LA1 hala LA

LA2 hala LA